Våra tjänster

Personbilar
  • Vi utför service och reparations arbeten på alla märken
  • Lättare recond
  • Vi kommer ut till kund för lättare reparationer eller starthjälp i mån avtid.
  • Lånebil finns, alternativ att vi hämtar och levererar bilen i mån av tid.
Arbetsfordon
  • Service och reparationer på bussar, släpvagnar, traktorer, trädgårdsmaskiner m.m.
Tävlingsbilar/Racing
  • Service och reparationer
  • Byggnation, förmedling och konsultation.
  • Service vid tävlingar enl. överenskommelse.

FÖR MER INFO OCH PRISUPPGIFTER
RING ELLER MEJLA!

Kommentarer inaktiverade.