Biltvätt Stockholm – bidra till en bättre miljö

Det finns några saker som kostar mer än vad de smakar. Saker som vi tar för givna, men som i själva verket kan vara väldigt dåliga på längre sikt. I en tid där vår miljö – med all rätt – står i fokus och ett klimathot hänger över oss så blir frågan om vad man själv kan göra ständigt aktuell. Vad kan du göra – och vad kan du avstå?

Vi kan ge tre exempel på där andra länder börjat ställa krav. Båda sakerna handlar om att minska på förbrukningen av vatten. Vi i Sverige har inte riktigt samma problem – ännu – men det kan komma en tid då även vi måste börja införa begränsningar och tänka oss för på ett tydligare sätt än vad vi i dagsläget gör.

Våra tre exempel då? Här handlar det om poolägare – många länder har slagit ner mot byggande av nya pooler. Det handlar om biltvättar – hur kan man motivera en ren bil mot hur många liter vatten, ungefär 200 liter/tvätt. Vårt tredje exempel handlar om sporten golf där man i Kina exempelvis dels förbjuder fler banor och dels också börjat stänga igen befintliga sådana. Där är just vattenförbrukningen anledningen: att vattna en golfbana innebär enorma vattenmängder och där man även ser ett extremt svinn. Här finns, kort sagt, mycket att göra.

Vilka av dessa tre saker kan du själv förändra i ditt liv i Stockholm? Mest troligt så handlar det om biltvätt och här kan du faktiskt redan nu göra skillnad.

Välj en miljövänlig biltvätt i Stockholm

Som sagt ovan: en vanlig biltvätt innebär att 200 liter vatten används. Mycket av detta vatten är helt onödigt. Många tänker sig att en handtvätt kan göra skillnad. Det stämmer – men det räcker inte på långa vägar. Väljer du en biltvätt i Stockholm som erbjuder en handtvätt av din bil så kommer det fortfarande att handla om ansenliga mängder vatten – närmare 100 liter. Även där får man räkna en lejonpart som rent svinn. Adderar man till detta att en massa produkter måste användas och där vissa inte alls når någon vidare miljömärkning så förstår man att det finns problem.

Samtidigt dock: bilen måste rengöras och genom detta skyddas mot rost och annat slitage. Vad göra? Det finns alternativ och det finns redan nu ett tecken på att framtiden redan nu är här. En biltvätt i Stockholm kan nämligen erbjuda en rengöring som sker genom het ånga. Detta minskar svinnet på vattnet och det är en teknik som går att använda såväl in- som utvändigt.

Genom het ånga så används ungefär – som allra mest – 10 liter vatten per tvätt. Samtidigt så reduceras även produkter i form av rengöringsmedel – oavsett om det handlar om en full bilrekond eller en vanlig biltvätt. Som avslutning så rekommenderas en bilpolering som ger bilen ett extra skydd mot avgaser, smuts, vägsalt och solens strålar: den gör att du inte behöver tvätta bilen lika frekvent. Kort sagt: du kan göra skillnad genom att välja rätt biltvätt i Stockholm.