En bilskrot i Lilla Edet betalar för bilen

Det ska vara lätt att göra sig av med bilar som inte fungerar. De ska inte behöva bli stående. På en bilskrot i Lilla Edet betalar man därför för bilar som kommer in och man kan dessutom hämta upp.

Det finns många giftiga och miljöfarliga ämnen i en bil. Därför är det viktigt att gamla bilar tas om hand på ett ansvarsfullt sätt så att ämnena inte hamnar i naturen. På en bilskrot har man därför höga krav på att ta tillvara och separera bort allt som är skadligt så att det hamnar på deponi. Allt lämna sin bil för demontering hos en auktoriserad bilskrot innebär därför en tjänst för miljön.

Miljöarbetet på en bilskrot handlar inte bara om att ta hand om gifter. Man tar också hand om allt som går att återanvända. När bilen plockas ner sorterar man ut det som kan användas till reservdelar åt andra fordon. All metall sorteras också och transporteras sedan vidare för att smältas ner och återvinnas. Skrotvärdet gör att den som lämnar sin bil till demontering kan få 1 500 – 2 000 kronor.

En auktoriserad bilskrot i Lilla Edet kan hjälpa till med transporten

Varje år skrotas ungefär 200 000 bilar i Sverige. De flesta går inte att köra. Därför har man på en bilskrot i Lilla Edet personal och fordon som kan hämta upp bilar oavsett skick. För att få bilen hämtad behöver man bara kontakta dem så kommer de och hämtar. Det är lätt och det lönar sig att anlita en bilskrot. Läs mer om bilskrot på denna hemsida: bilskrotlillaedet.se