Man tar emot skrot i Västerås

På en skrot i Västerås kan både företag och privatpersoner förvandla sitt metallskrot till pengar. Det behöver inte vara stora mängder och man får bättre betalt om man sorterar och gör rent.

En skrot är inte bara bra för att den återvinner metaller, kablar och batterier som inte går att använda längre. En skrot är också bra eftersom man får betalt per kilo när man lämnar in sina saker där. Metaller är tunga så det kan bli en lönsam affär.

Gamla rör, batterier, elkablar och gamla cyklar är skrot som man kan sälja. Sorterar man bort det som inte är metall, exempelvis en cykelsadel eller plasten kring kablarna, får man bättre betalt. Om det är mycket skrot kan man ringa och be att de kommer och hämtar. En skrot i Västerås har egna bilar och erfarna chaufförer som hämtar upp både från företag och privatpersoner.

Allt som kommer in till en skrot i Västerås tas om hand

På en skrot tar man emot järnskrot, metaller, elektronik, batterier och kablar. För att kunna återanvända det behöver det sorteras. Man tar bort plast och annat som inte hör dit och ser till att det är rent.

När sorteringen är klar kan metallerna smältas ner och återanvändas. Allt som kommer in till en skrot tas om hand. Det är bra för miljön på många sätt eftersom en del skrot annars riskerar att hamna i naturen. Dessutom är det både lönsamt och bra för jordens resurser att ta tillvara på det som finns. Läs mer om bilskrot på den här hemsidan: skrotvästerås.se